Lantbruk i Tierp

Ett lantbruk i Tierp har med hjälp av oss på Sesol valt att nyttja sina takytor till en solcellsanläggning för att bidra till den dagliga driften. Anläggningen kommer att producera ca 26 450 kWh per år.