Lantbruk i Tidan

Ett lantbruk i Tidan har med hjälp av oss på Sesol valt att nyttja sina takytor till en solcellsanläggning för att bidra till den dagliga driften. Anläggningen kommer att producera ca 81 470 kWh per år.