Lantbruk i Stockaryd

Ett lantbruk i Stockaryd har med hjälp av oss på Sesol valt att nyttja sina takytor till en solcellsanläggning för att bidra till den dagliga driften. Anläggningen kommer att producera ca 15 380 kWh per år.