Lantbruk i Smålandsstenar

Ett lantbruk i Smålandsstenar har med hjälp av oss på Sesol valt att nyttja sina takytor till en solcellsanläggning för att bidra till den dagliga driften. Anläggningen kommer att producera ca 12 450 kWh per år.