Lantbruk i Skillingaryd

Ett lantbruk i Skillingaryd har med hjälp av oss på Sesol valt att nyttja sina takytor till en solcellsanläggning för att bidra till den dagliga driften. Anläggningen kommer att producera ca 32 630 kWh per år.