Lantbruk i Sävsjö

Ett lantbruk i Sävsjö har med hjälp av oss på Sesol valt att nyttja sina takytor till en solcellsanläggning för att bidra till den dagliga driften. Anläggningen kommer att producera ca 72 650 kWh per år.