Lantbruk i Orrefors

Ett lantbruk i Orrefors har med hjälp av oss på Sesol valt att nyttja sina takytor till en solcellsanläggning för att bidra till den dagliga driften. Anläggningen kommer att producera ca 43 280 kWh per år.