Lantbruk i Nyköping

Ett lantbruk i Nyköping har med hjälp av oss på Sesol valt att nyttja sina takytor till en solcellsanläggning för att bidra till den dagliga driften. Anläggningen kommer att producera ca 64 120 kWh per år.