Lantbruk i Norrtälje

Ett lantbruk i Norrtälje har med hjälp av oss på Sesol valt att nyttja sina takytor till en solcellsanläggning för att bidra till den dagliga driften. Totalt kommer det att produceras ca 46 570 kWh per år.