Lantbruk i Nässjö

Ett lantbruk i Nässjö har med hjälp av oss på Sesol valt att nyttja sina takytor till en solcellsanläggning för att bidra till den dagliga driften. Anläggningen kommer att producera ca 14 400 kWh per år.