Lantbruk i Motala

Ett lantbruk i Motala har med hjälp av oss på Sesol valt att nyttja sina takytor till en solcellsanläggning för att bidra till den dagliga driften. Totalt kommer det att produceras ca 14 200 kWh per år.