Lantbruk i Molkom

Ett lantbruk i Molkom har med hjälp av oss på Sesol valt att nyttja sina takytor till en solcellsanläggning för att bidra till den dagliga driften. Anläggningen kommer att producera ca 17 810 kWh per år.