Lantbruk i Mjölby

Ett lantbruk i Mjölby har med hjälp av oss på Sesol valt att nyttja sina takytor till en solcellsanläggning för att bidra till den dagliga driften. Anläggningen kommer att producera ca 50 810 kWh per år.