Lantbruk i Mjölby

Ett lantbruk i Mjölby har med hjälp av oss på Sesol valt att nyttja sina takytor till en solcellsanläggning för att bidra till den dagliga driften. Totalt kommer det att produceras ca 6 670 kWh per år.