Lantbruk i Mjölby

Ett lantbruk i Mjölby har med hjälp av oss på Sesol valt att nyttja sina takytor till en solcellsanläggning för att bidra till den dagliga driften. Totalt kommer det att produceras ca 11 820 kWh per år.