Lantbruk i Malmbäck

Ett lantbruk i Malmbäck har med hjälp av oss på Sesol valt att nyttja sina takytor till en solcellsanläggning för att bidra till den dagliga driften. Anläggningen kommer att producera ca 34 750 kWh per år.