Lantbruk i Ljungby

Ett lantbruk i Ljungby har med hjälp av oss på Sesol valt att nyttja sina takytor till en solcellsanläggning för att bidra till den dagliga driften. Anläggningen kommer att producera ca 16 500 kWh per år.