Lantbruk i Linköping

Ett lantbruk i Linköping har med hjälp av oss på Sesol valt att nyttja sina takytor till en solcellsanläggning för att bidra till den dagliga driften. Anläggningen kommer att producera ca 11 350 kWh per år.