Lantbruk i Lekeryd

Ett lantbruk i Lekeryd har med hjälp av oss på Sesol valt att nyttja sina takytor till en solcellsanläggning för att bidra till den dagliga driften. Anläggningen kommer att producera ca 57 340 kWh per år.