Lantbruk i Kalmar

Ett lantbruk i Kalmar har med hjälp av oss på Sesol valt att nyttja sina takytor till en solcellsanläggning för att bidra till den dagliga driften. Anläggningen kommer att producera ca 17 210 kWh per år.

Upload Image...
Upload Image...
Upload Image...
Upload Image...