Lantbruk i Kalmar

Ett lantbruk i Kalmar har med hjälp av oss på Sesol valt att nyttja sina takytor till en solcellsanläggning för att bidra till den dagliga driften. Anläggningen kommer att producera ca 18 920 kWh per år.