Lantbruk i Jönköping

Ett lantbruk i Jönköping har med hjälp av oss på Sesol valt att nyttja sina takytor till en solcellsanläggning för att bidra till den dagliga driften. Anläggningen kommer att producera ca 35 130 kWh per år.