Lantbruk i Jämjö

Ett lantbruk i Jämjö har med hjälp av oss på Sesol valt att nyttja sina takytor till en solcellsanläggning för att bidra till den dagliga driften. Anläggningen kommer att producera ca 24 540 kWh per år.