Lantbruk i Huskvarna

Ett lantbruk i Huskvarna har med hjälp av oss på Sesol valt att nyttja sina takytor till en solcellsanläggning för att bidra till den dagliga driften. Anläggningen kommer att producera ca 29 650 kWh per år.