Lantbruk i Hjo

Ett lantbruk i Hjo har med hjälp av oss på Sesol valt att nyttja sina takytor till en solcellsanläggning för att bidra till den dagliga driften. Anläggningen kommer att producera ca 19 220 kWh per år.