Lantbruk i Hjältevad

Ett lantbruk i Hjältevad har med hjälp av oss på Sesol valt att nyttja sina takytor till en solcellsanläggning för att bidra till den dagliga driften. Totalt kommer det att produceras ca 79 480 kWh per år.