Lantbruk i Habo

Ett lantbruk i Habo har med hjälp av oss på Sesol valt att nyttja sina takytor till en solcellsanläggning för att bidra till den dagliga driften. Anläggningen kommer att producera ca 47 870 kWh per år.