Lantbruk i Grimslöv

Ett lantbruk i Grimslöv har med hjälp av oss på Sesol valt att nyttja sina takytor till en solcellsanläggning för att bidra till den dagliga driften. Anläggningen kommer att producera ca 20 210 kWh per år.