Lantbruk i Gränna

Ett lantbruk i Gränna har med hjälp av oss på Sesol valt att nyttja sina takytor till en solcellsanläggning för att bidra till den dagliga driften. Anläggningen kommer att producera ca 26 780 kWh per år.