Lantbruk i Gnesta

Ett lantbruk i Gnesta har med hjälp av oss på Sesol valt att nyttja sina takytor till en solcellsanläggning för att bidra till den dagliga driften. Anläggningen kommer att producera ca 8 460 kWh per år.