Lantbruk i Gnesta

Ett lantbruk i Gnesta har med hjälp av oss på Sesol valt att nyttja sina takytor till en solcellsanläggning för att bidra till den dagliga driften. Anläggningen kommer att producera ca 39 800 kWh per år.