Lantbruk i Glanshammar

Ett lantbruk i Glanshammar har med hjälp av oss på Sesol valt att nyttja sina takytor till en solcellsanläggning för att bidra till den dagliga driften. Anläggningen kommer att producera ca 11 750 kWh per år.