Lantbruk i Gamleby

Ett lantbruk i Gamleby har med hjälp av oss på Sesol valt att nyttja sina takytor till en solcellsanläggning för att bidra till den dagliga driften. Anläggningen kommer att producera ca 80 600 kWh per år.