Lantbruk i Forsheda

Ett lantbruk i Forsheda har med hjälp av oss på Sesol valt att nyttja sina takytor till en solcellsanläggning för att bidra till den dagliga driften. Anläggningen kommer att producera ca 17 110 kWh per år.