Lantbruk i Forserum

Ett lantbruk i Forserum har med hjälp av oss på Sesol valt att nyttja sina takytor till en solcellsanläggning för att bidra till den dagliga driften. Anläggningen kommer att producera ca 44 240 kWh per år.