Lantbruk i Falköping

Ett lantbruk i Falköping har med hjälp av oss på Sesol valt att nyttja sina takytor till en solcellsanläggning för att bidra till den dagliga driften. Anläggningen kommer att producera ca 15 720 kWh per år.