Lantbruk i Falköping

Ett lantbruk i Falköping har med hjälp av oss på Sesol valt att nyttja sina takytor till en solcellsanläggning för att bidra till den dagliga driften. Anläggningen kommer att producera ca 20 390 kWh per år.