Lantbruk i Eksjö

Ett lantbruk i Eksjö har med hjälp av oss på Sesol valt att nyttja sina takytor till en solcellsanläggning för att bidra till den dagliga driften. Anläggningen kommer att producera ca 63 640 kWh per år.