Lantbruk i Eksjö

Ett lantbruk i Eksjö har med hjälp av oss på Sesol valt att nyttja sina takytor till en solcellsanläggning för att bidra till den dagliga driften. Totalt kommer det att produceras ca 13 380 kWh per år.