Lantbruk i Ekeby

Ett lantbruk i Ekeby har med hjälp av oss på Sesol valt att nyttja sina takytor till en solcellsanläggning för att bidra till den dagliga driften. Anläggningen kommer att producera ca 18 520 kWh per år.