Lantbruk i Deje

Ett lantbruk i Deje har med hjälp av oss på Sesol valt att nyttja sina takytor till en solcellsanläggning för att bidra till den dagliga driften. Anläggningen kommer att producera ca 15 530 kWh per år.