Lantbruk i Brunskog

Ett lantbruk i Brunskog har med hjälp av oss på Sesol valt att nyttja sina takytor till en solcellsanläggning för att bidra till den dagliga driften. Anläggningen kommer att producera ca 22 340 kWh per år.