Lantbruk i Bottnaryd

Ett lantbruk i Bottnaryd har med hjälp av oss på Sesol valt att nyttja sina takytor till en solcellsanläggning för att bidra till den dagliga driften. Anläggningen kommer att producera ca 21 630 kWh per år.