Lantbruk i Bor

Ett lantbruk i Bor har med hjälp av oss på Sesol valt att nyttja sina takytor till en solcellsanläggning för att bidra till den dagliga driften. Anläggningen kommer att producera ca 11 810 kWh per år.