Lantbruk i Bankeryd

Ett lantbruk i Bankeryd har med hjälp av oss på Sesol valt att nyttja sina takytor till en solcellsanläggning för att bidra till den dagliga driften. Anläggningen kommer att producera ca 21 260 kWh per år.