Lantbruk i Åtvidaberg

Ett lantbruk i Åtvidaberg har med hjälp av oss på Sesol valt att nyttja sina takytor till en solcellsanläggning för att bidra till den dagliga driften. Anläggningen kommer att producera ca 61 340 kWh per år.