Lantbruk i Aneby

Ett lantbruk i Aneby har med hjälp av oss på Sesol valt att nyttja sina takytor till en solcellsanläggning för att bidra till den dagliga driften. Totalt kommer det att produceras ca 52 290 kWh per år.