Lantbruk i Aneby

Ett lantbruk i Aneby har med hjälp av oss på Sesol valt att nyttja sina takytor till en solcellsanläggning för att bidra till den dagliga driften. Totalt kommer det att produceras ca 15 420 kWh per år.