Lantbruk i Aneby

Ett lantbruk i Aneby har med hjälp av oss på Sesol valt att nyttja sina takytor till en solcellsanläggning för att bidra till den dagliga driften. Anläggningen kommer att producera ca 13 190 kWh per år.