Lantbruk i Älvängen

Ett lantbruk i Älvängen har med hjälp av oss på Sesol valt att nyttja sina takytor till en solcellsanläggning för att bidra till den dagliga driften. Anläggningen kommer att producera ca 28 820 kWh per år.